Εκπαιδευτικό Σύστημα: Ριζικές Αλλαγές

Κωνσταντίνος

Το νέο Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε μία σειρά αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ξεκινώντας από τα Λύκεια μέχρι και τα Πανεπιστήμια. Από ότι φαίνεται για άλλη μία φορά μέσα σε 12 χρόνια θα έχουμε αλλαγή του συστήματος. Αλλαγές που θα βοηθήσουν το σύστημα να εξυγειανθεί ή όχι, θα το αφήσω στη δική σας κρίση. Διαβάστε παρακάτω τα δύο αποσπάσματα από το Έθνος και Τα Νέα και αποφανθείτε.

Αλλαγές και “Νέο Λύκειο”

Οι υποψήφιοι θα εισάγονται στο Πανεπιστήμιο και μετά την παρακο­λού­θηση ενός προπαρασκευστικού έτους σπουδών και ανάλογα με τις επιδόσεις τους θα μεταβαίνουν στο Τμήμα που τους ενδιαφέρει.

Με τρία ιδιαίτερης βαρύτητας πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (συν ένα επιλογής), με μία πρώτη «επιβεβλημένη στάση» στο προπαρασκευαστικό έτος σπουδών, με την κατανομή στα τμήματα να γίνεται βάσει των επιδόσεων των φοιτητών, αλλά και με ελεύθερη πρόσβαση σε σχολές χαμηλής ζήτησης, έρχεται το νέο μοντέλο εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, που θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις το 2014.

Τα πανεπιστήμια θα έχουν πλέον τον πρώτο λόγο στην αξιολόγηση των υποψηφίων, καθώς οι σχολές θα θέτουν τα προαπαιτούμενα μαθήματα αλλά και τους συντελεστές βαρύτητας στη βαθμολόγησή τους. Τα πανεπιστήμια θα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, καθώς οι σχολές θα θέτουν τα προαπαιτούμενα μαθήματα και τους συντελεστές βαρύτητας στη βαθμολόγησή τους.

Το νέο σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας έχει «πάρει σάρκα και οστά», βρίσκεται ήδη στο συρτάρι της υπουργού Παιδείας, Αννας Διαμαντοπούλου, και αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Θα προηγηθεί η ανακοίνωση όλων των παραμέτρων του «Νέου Λυκείου», που θα οδηγεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με καινούργιους όρους και προϋποθέσεις.

Ακόμη και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας έδωσαν ήδη τη συγκατάθεσή τους στον καινούργιο τρόπο κατάκτησης της πανεπιστημιακής θέσης, με προκαταρκτικό έτος, αρκεί να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εξετάσεων μετάβασης από το Α΄ έτος στο επόμενο.

Σε έρευνα κοινής γνώμης για το «Νέο Λύκειο» που διεξήγαγε το υπ. Παιδείας, στην ερώτηση για τα κριτήρια εισαγωγής των μαθητών στα πανεπιστήμια, το 55% των ερωτηθέντων απάντησε ότι «η εισαγωγή πρέπει να γίνει με μεικτό σύστημα, που θα περιλαμβάνει και τον βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά θα σέβεται και τους συντελεστές επιλογής που θα βάζει η κάθε σχολή».

Αυτός είναι και ο βασικός προσανατολισμός της κυβέρνησης, δηλαδή να βάλει τα πιο σημαντικά για την κάθε κατεύθυνση σπουδών τέσσερα μαθήματα που θα εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, κι ύστερα, ανάλογα με τη σχολή, το κάθε μάθημα θα έχει τη βαρύτητά του.

Η «επανάσταση»

Με το νέο σύστημα οι υποψήφιοι θα μπαίνουν σε Σχολή και όχι σε τμήμα. Η μονάδα υποδοχής του φοιτητή θα είναι η Σχολή. Βασική, λοιπόν, Ακαδημαϊκή Μονάδα πλέον στο Πανεπιστήμιο θα είναι η Σχολή, που θα έχει την ευθύνη για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει, θα απονέμει πτυχία και μπορεί να αποτελείται από εξειδικεύσεις με συγγενή επιστημονικά πεδία.

Η Σχολή έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη του ενιαίου προγράμματος σπουδών του πρώτου ακαδημαϊκού έτους (απαιτήσεις, κατανομή της ύλης σε γενικής διδασκαλίας μαθήματα). Με λίγα λόγια, οι τελειόφοιτοι του λυκείου θα εισάγονται στις νέες σχολές, θα παρακολουθούν κύκλους μαθημάτων κι ύστερα από εξετάσεις θα κατευθύνονται στην εξειδίκευση που επιθυμούν!

Οι φοιτητές εντάσσονται στα επιμέρους προγράμματα σπουδών της Σχολής, μετά το τέλος του πρώτου έτους, ανάλογα με τις επιδόσεις και τις προτιμήσεις τους.

Η αναδιάρθρωση του πανεπιστημίου είναι προϋπόθεση για τις ριζικές αυτές αλλαγές. Η ανομοιομορφία των Σχολών και τα απομονωμένα Τμήματα με τα ποικίλα γνωστικά αντικείμενα θα είναι οι εχθροί του εγχειρήματος, εάν δεν αντιμετωπιστούν.

«Μπαίνοντας στη Σχολή, ο φοιτητής θα μπορεί να έχει πολύ περισσότερο χρόνο, σε σχέση με το σημερινό σύστημα, για να σκεφθεί τι ακριβώς θέλει να σπουδάσει. Απλώς σήμερα πολλές σχολές δεν έχουν γνωστική ενότητα για να μπορούν να δημιουργήσουν κοινό έτος. Αυτή η αλλαγή, λοιπόν, προϋποθέτει και την αναδιάρθρωση μεγάλους μέρους των Σχολών. Θα πρέπει να φτιαχτούν κοινά προγράμματα και τα ΑΕΙ να δημιουργήσουν συγγενή τμήματα. Γιατί, τελικά, η Σχολή θα είναι σύνολο συγγενών τμημάτων», λέει στο «Εθνος της Κυριακής» ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ) κ. Αλέξης Λυκουργιώτης.

Στο νέο σχέδιο θα υπάρχει διαφορετικός τρόπος εισαγωγής σε σχολές χαμηλής ζήτησης (για συνθήκες ελεύθερης πρόσβασης έχει ήδη μιλήσει η υπουργός Παιδείας), αλλά και σύνδεση προγραμμάτων των Ανώτατων Ιδρυμάτων και της Διά Βίου μάθησης (ΙΕΚ, κολέγια), με στόχο να δοθούν πολλές δυνατότητες διαδρομών στον φοιτητή.

Οι 5 άξονες

 • Τέσσερα θα είναι τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (3 βαρύτητας συν 1 επιλογής).
 • Η εισαγωγή θα γίνεται σε Σχολή και όχι σε Τμήμα, όπως είναι σήμερα
 • Θα μεσολαβεί ένα προπαρασκευαστικό έτος σπουδών, πριν από την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Οι φοιτητές θα δίνουν νέες εξετάσεις για να περάσουν από το Α΄ στο Β΄ έτος του Τμήματος.
 • Θα υπάρχουν προαπαιτούμενα και συντελεστές από τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

Στη Β’ και Γ’ Λυκείου ο μαθητής θα επιλέγει μαθήματα «συμβατά» με τη Σχολή που τον ενδιαφέρει

Βασική Ακαδημαϊκή Μονάδα θα είναι Σχολή που θα απονέμει και τα Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις τάξεις Β’ και Γ’ λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής και δραστηριότητες, με βάση τα οποία θα οδηγούνται στην ομάδα σχολών της επιλογής τους. Στη Γ΄ τάξη του Λυκείου, οι τομείς σπουδών που έχουν προταθεί θα είναι: Ανθρωπιστικές επιστήμες (Νομική, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία), Επιστήμες Υγείας – Φύσης (Ιατρική, Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Γεωλογία, Γεωπονία, Δασολογία), Επιστήμες Δ/νσης και Οικονομίας (Οικονομία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μαθηματικές) και Τεχνολογικές σπουδές (Πολυτεχνικές Σχολές, Πληροφορική, Μαθηματικά).

Οι Σχολές στη συνέχεια θα είναι αυτές που καθορίσουν συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα (για παράδειγμα, ένας υποψήφιος που ενδιαφέρεται για τη Φιλοσοφική Σχολή θα έχει μάθημα αυξημένης βαρύτητας τα Αρχαία Ελληνικά, ενώ ένας υποψήφιος που ενδιαφέρεται για τη Σχολή Θετικών Επιστημών, τα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία). Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής ουσιαστικά θα είναι αναγκασμένος να επιλέγει τα μαθήματα που είναι «συμβατά» με τη σχολή ή το πανεπιστήμιο που τον ενδιαφέρει.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ: Κριτήριο οι επιδόσεις για την κατανομή των υποψηφίων

Οι νέοι φοιτητές θα εισάγονται Σε σχολή, σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Μετά το τέλος του πρώτου έτους σπουδών οι φοιτητές θα εντάσσονται στα επί μέρους προγράμματα σπουδών της σχολής, ύστερα από αξιολογικές διαδικασίες (εξετάσεις) ανάλογα με τις επιδόσεις και τις προτιμήσεις τους.

Με το σημερινό σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, ο υποψήφιος στο μηχανογραφικό δελτίο δηλώνει το Τμήμα στο οποίο θέλει να σπουδάσει (π.χ. Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών). Με το καινούργιο σύστημα η εισαγωγή θα γίνεται στην ίδια τη Νομική Σχολή, θα ακολουθεί το προπαρασκευαστικό έτος και ύστερα, με τις επιδόσεις του στα μαθήματα ή με ένα είδος εξετάσεων που θα αποφασιστεί πώς θα είναι, θα μπαίνει στο τμήμα που επιθυμεί.

Ετσι ύστερα από το πρώτο -ουσιαστικά προπαρασκευαστικό- έτος, η κατανομή σε συγκεκριμένα Τμήματα θα γίνεται βάσει των προτιμήσεων και φυσικά των επιδόσεων των φοιτητών.

Σε αυτό το πρώτο και καθοριστικό για το μέλλον του φοιτητή έτος, ο ίδιος θα παρακολουθεί μια σειρά υποχρεωτικών μαθημάτων, καθώς και μαθημάτων επιλογής. Τα επιλογής θα οδηγούν στην εξειδίκευση. Οι εξετάσεις στο τέλος του έτους θα δίδονται στο σύνολο των μαθημάτων.

Σε ό,τι αφορά την ακαδημαϊκή οργάνωση, η Σχολή θα είναι η διοικητική μονάδα του Ιδρύματος και το Τμήμα η ακαδημαϊκή του μονάδα.

Η μετάβαση

Το κάθε Πανεπιστήμιο/Σχολή θα καθορίζει και τα λεπτομερή κριτήρια και τις προϋποθέσεις μετάβασης από το πρώτο έτος στο Τμήμα. Το Ιδρυμα υποχρεούται στον Εσωτερικό Κανονισμό του να ορίσει και να δημοσιοποιήσει τις λεπτομερείς απαιτήσεις και διαδικασίες για την ένταξη των φοιτητών σε προγράμματα σπουδών, μετά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος.

Οι διαδικασίες πρέπει να είναι απολύτως διαφανείς και αξιοκρατικές και να πιστοποιούνται από αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή (για το αδιάβλητο των εξετάσεων μετάβασης, που απασχόλησε και το ΕΣΥΠ, προτείνεται αυτές να διενεργούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή).

Τέλος στα αμφιθέατρα. Υποχρεωτικά μαθήματα, σε μικρά ακροατήρια

Οι «τυχεροί» πρώτοι φοιτητές του νέου συστήματος θα σπουδάσουν σε ένα διαφορετικό από το σημερινό πανεπιστήμιο. Σε αυτό δεν θα υπάρχει η διδασκαλία από καθέδρας στα πολυπληθή αμφιθέατρα, σταματά η μεταφορά μαθημάτων, οι παραδόσεις θα γίνονται σε μικρά ακροατήρια, η παρακολούθηση θα είναι υποχρεωτική και θα υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη μετάβαση από το ένα έτος στο άλλο.

Τα μέλη του ΕΣΥΠ, στο πόρισμά τους, επεσήμαναν μεγάλες αδυναμίες στο κλασικό μοντέλο διδασκαλίας, που όσοι φοίτησαν σε πανεπιστήμια γνωρίζουν. Υποστηρίχθηκε η ανάγκη του εκσυγχρονισμού του τρόπου παράδοσης των μαθημάτων.


Οι αδυναμίες

Η κυριαρχία της διάλεξης -σε συνήθως μεγάλα ακροατήρια- ως τεχνικής μετάδοσης της γνώσης, οι συχνά διακεκομμένες ώρες παρακολούθησης, η εξαμηνιαία εξέταση -που ελέγχει συχνά μόνο την απομνημονευτική ικανότητα του φοιτητή-, η προσφυγή στη χρήση ενός βιβλίου κατά μάθημα, η πληθωρικότητα πολλών προγραμμάτων σπουδών, ο υπερβολικά μεγάλος χρόνος επαφής «διδάσκοντα – διδασκόμενου» και η περιορισμένη χρήση των πληροφορικών τεχνολογιών κατεγράφησαν ως τα «τρωτά» του ακαδημαϊκού έργου.

Αναφέρθηκαν, επιπλέον, ελλείψεις υποδομών και διδασκόντων, το πρόβλημα των ιπτάμενων καθηγητών, ο μεγάλος αριθμός φοιτητών ανά διδάσκοντα σε βασικά υποχρεωτικά μαθήματα, καθώς και ο μεγάλος αριθμός εξεταστικών περιόδων.

Οι προτάσεις

 • Στο πόρισμα του ΕΣΥΠ για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προτείνονται:
 • Η διαίρεση των μεγάλων ακροατηρίων σε μικρότερα για τα βασικά μαθήματα.
 • Η φροντιστηριακή και η εργαστηριακή άσκηση σε μικρές ομάδες φοιτητών.
 • Οι εργασίες, τα σεμινάρια, οι συχνές επισκέψεις σε χώρους όπου παράγεται ή εφαρμόζεται η επιστήμη/τεχνολογία.
 • Η αξιολόγηση και ο εξορθολογισμός αρκετών προγραμμάτων σπουδών.
 • Υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων.
 • Να υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη μετάβαση από το ένα έτος στο άλλο.
 • Περιορισμός των μεταφερόμενων μαθημάτων.
 • Εισαγωγή του ηλεκτρονικού βιβλίου.

[πηγή]

Εισαγωγή μεγάλων εργασιών στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ρόλο-κλειδί για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα έχει από το 2014 ο καινούργιος θεσμός της ερευνητικής εργασίας, δηλαδή μίας μίνι πτυχιακής, σύμφωνα με το τελικό σχέδιο για το Νέο Λύκειο που θα δημοσιοποιηθεί εντός της εβδομάδας από το υπουργείο Παιδείας.

Προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον νέο θεσμό, επικρατούσα σκέψη του υπουργείου είναι να προβλέπονται ερευνητικές εργασίες από την Α’ Λυκείου, οι οποίες δεν θα υπολογίζονται για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως αναφέρουν «Τα Νέα».

Στη Β’ και Γ’ Λυκείου οι μαθητές θα κληθούν να παραδίδουν ένα μίνι ερευνητικό πρότζεκτ ανά τετράμηνο και η βαθμολόγησή του θα συνυπολογίζεται για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Για την υλοποίηση των εργασιών, ορισμένες από τις οποίες θα μπορούν να είναι ομαδικές, θα ακολουθούν ανάλογη διαδικασία με αυτή που ακολουθείται στα πανεπιστήμια και σε αρκετά σχολεία της Ευρώπης.

Αυτό σημαίνει ότι μία εργασία για να είναι πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία από διαφορετικούς τομείς γνώσης και διαφορετικά μαθήματα.

Στο τέλος οι μαθητές θα καλούνται να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στην τάξη και η αξιολόγηση θα έχει πιθανότατα ανάλογη βαρύτητα με τη βαθμολογία των υπολοίπων μαθημάτων και θα γίνεται από επιτροπή.

[πηγή]

Λοιπόν, ποια η άποψή σας;

Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν να είμαστε σε μία χώρα η οποία θεωρεί τον εαυτό της μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει ένα σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν υφίσταται κάθε 10 χρόνια να αλλάζουμε το σύστημα και να μετατρέπουμε σε πειραματόζωα αυτού του νέου συστήματος μία ή και δύο χρονιές μαθητών, καταστρέφοντας προσπάθεια και όνειρα χρόνων. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι η παιδεία δεν είναι ένα μικροκοματικό εργαλείο. Πρέπει να ξεκινήσουμε να βλέπουμε την παιδεία σαν ένα σύστημα ανεξάρτητο από κυβερνήσεις και κόμματα.

13 Σχόλια στο “Εκπαιδευτικό Σύστημα: Ριζικές Αλλαγές”

 • xaris Says:

  Καλημέρα (αν και είναι νύχτα!) από μένα, συγχαρητήρια για την σελίδα καταρχάς, με βοήθησε να βρω όλα τα θέματα των μαθηματικών μαζεμένα, αλλά βλέπω πως δεν περιορίζεστε μόνο στα μαθήματα αλλά κάνετε συζητήσεις γενικότερα γύρω από την παιδεία.
  Δυστυχώς, άποψη μου είναι πως τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε καλύτερα. Αντί να αλλάξουν ουσιαστικά κάποια στοιχειώδη πράγματα κάνουν σχέδια, χωρίς να ξέρουμε τις συνέπειές τους. Δεν πιστεύω να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα παραπάνω. Το βασικό που πρέπει να εξαλείψει κατά την άποψη μου είναι η νόμιμη και παράνομη παραπαιδεία, φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα από καθηγητές που είναι διορισμένοι, για παράδειγμα.
  Επίσης κάποια ιδρύματα μπορεί να κλείσουν και τελείως όχι λόγω σχεδιασμού αλλά λόγω έλλειψης πόρων. Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης πχ τελούσε υπό κατάληψη κανά 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, από τους ίδιους τους καθηγητές επειδή ήταν για πόσους μήνες απλήρωτοι.
  θα μπορούσα να γράψω πάρα πολλά αλλά ήδη το κουρασα το θέμα οπότε σταματάω :P .

 • evi Says:

  Γειά σε όλους!!!Κατά τη γνώμη μου στη χώρα που ζούμε,όπου όπως όλοι γνωρίζουμε κανένα σύστημα,κανένας θεσμός και καμία δημόσια υπηρεσία δε λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά,δε νομίζω πως θα λειτουργήσει ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα.Ο λόγος που με οδήγησε στο να εκφράσω μια τέτοια άποψη σκληρή και απόλυτη δεν είναι η απαισιοδοξία,άλλα η γνώση της γενικότερης κατάστασης και ρεαλιστική κριτική απέναντί της.Το νέο εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί λοιπόν να λειτουργήσει για τους εξής λόγους,πρώτον εξαιτίας της δημοσιουπαλληλικης νοοτροπίας που έχει υιοθετήσει η πλειοψηφία των διδασκόντων(αφού ξέρουν ό,τι οι μαθητές κάνουν φροντιστήρια,επαναπαύονται και δεν τους προετοιμάζουν επαρκώς για τις εξετάσεις,λειτουργούν απλώς ως συμπλήρωμα των φροντιστηρίων)και δεύτερον εξαιτίας της έλλειψης κτηριακής υποδομής,ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εποπτικού υλικού.Όλα αυτά σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση δεν μπορούν να βοηθήσουν ένα σύστημα τέτοιων απαιτήσεων και προδιαγραφών.Πρέπει να γίνουν πολλές και ριζικές αλλαγές στον κρατικό μηχανισμό και στον τρόπο που λειτουργεί και σκέφτεται ο νεοέλληνας για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα και να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.Πειράματα με το μέλλον και τη ζωη νέων και γεμάτων όνειρα παιδιών δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνονται.
  (από πότε θα τέθει σε εφαρμογή αυτό το σύστημα;)

 • kate Says:

  eilikrina ti na po ayti i xora paei pros to xeirotero!!deite ligo ta ekpedeytika systimata tou eksoterikou!!den vlepete oti eimaste 100 xronia piso??min po k parapano!!eidika to systima tis finlandias einai ena apo ta kalytera parte ena paradeigma apo kei deite pos einai ekei ta pragmata.to kratos mas omos den exei k lefta g olous aytous tous eksoplismous einai k ayto to provlima!!eidika omos aytes oi panellinies exoun katantisei aidia..edosa perysi k eilikrina pernas ena martyrio mexri na doseis!!katargiste tis re!!!k skefteite enan allon tropo eisagogis sta aei k tei.

 • Maria Says:

  Επειδη δε γινεται να απομονωνουμε τα πραγματα, αλλα να τα αντιμετωπιζουμε σαν αλληλενδετες καταστασεις, οι αλλαγες εκτος απο το γεγονος οτι βρισκονται ΕΚΤΟΣ πραγματικοτητας, απειλουν με μετατροπη της εκπαιδευσης απο κοινωνικο αγαθο σε ξερο εργαλειο του κεφαλαιου.

  Λασπη στα ματια με μεταρρθυμισεις-πασαλειμματα οσον αφορα στην αντιμετωπιση των πραγματικων προβληματων ολων των βαθμιδων της εκπαιδευσης, που προφανως δεν μπορουν να υποστηριχθουν σε ενα τετοιο συνολο αλλαγων γεματο κενα. Συνολο το οποιο θα αποφερει ενα ακομα πιο δυσλειτουργικο συστημα απο το υπαρχον. Ειναι φανερο πως το μαχαιρι συνειδητα δεν μπαινει στο κοκαλο προς οφελος του εκσυγχρονισμου της εκπαιδευσης και της αναθεωρησης των σκοπων που επιτελει.

 • psixikos Says:

  Προτείνω στο νέο Λύκειο να μπει ένα μάθημα για τα εργασιακά. :) Ξέρετε πόσα ερωτήματα υπάρχουν;
  Που θα δένουν την σιδερένια μπάλα στο αριστερό ή στο δεξί πόδι; Πόσο είναι το min μαστίγωμα που θα πρέπει να διεκδκείτε από τους εργοδότες;
  Γιατί δεν έχουμε «πλαστικά» ωράρια εργασίας και μόνο «ελαστικά»; Και πολλά άλλα.

 • Hyperion Says:

  Άλλο ένα σύστημά καταδικασμένο να αλλάξει…
  Το πρόβλημά ξεκινάει από την νεοελληνική κοινωνία, όπως ουσιαστικά ανέφερε και η evi. Όταν η κοινωνία είναι σάπια και παρωχημένη, λογικό είναι να επηρεάζεται ο ακρογωνιαίος λίθος της που είναι η εκπαίδευσή.

  Από που να αρχίσει κάνεις και που να τελειώσει: Ξεπερασμένοι μπαμπάδες και μανάδες( γίνε γιατρός η δικηγόρος για να περνάς καλά..), βολεμένοι δημόσιοι υπάλληλοί και κομματόσκυλα στα πανεπιστήμια, παραπαιδεία ολέ, αναξιοκρατία στα υπουργεία και γενικά παντου, μηδενικός σεβασμός στη νέα γενιά από το κατεστημένο που παίρνει τις αποφάσεις.

  Για να αλλάξει κάτι θα πρέπει πρώτα να μπει άγριο χέρι στη νεοελληνική κοινωνία η οποία αποτελεί ένα οθωμανο-βυζαντινικόο κατάλοιπο με τους τοπάρχες, τους κοτζαμπάσηδες και τους παπάδες του. Τέρμα πια η γνωριμία και οι πλάτες, όλοι θα προωθούνται αξιοκρατικά και κανείς δεν θα κινείται υπόγεια, τέρμα η αρπαχτή με την οποία μεγάλωσε η παλιά γενιά που ελέγχει τα πάντα, τέρμα η παραπαιδεία, τέρμα η θεοκρατία, διαχωρισμός Κράτους-θρησκειών.

  Αν γίνουν όλα αυτά σφυράτε μου, αλλά δυστυχώς είναι ο μόνος τρόπος για να αποχτήσει ο νεοέλληνας παιδεία. Αυτή τη στιγμή είναι άπλα ένας ψηφοφόρος-πρόβατο που νομίζει ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Φάπα στη φάπα, μπορεί κάποια μέρα να ξυπνήσει.

 • ιωαννα Says:

  αηδια

 • maria Says:

  το νεο συστημα θεωρω πως θα ειναι το πιο αθλιο που εχει ποτε υπαρξει.οι μαθητες θα διαβαζουν ανελιπως…υπαρχουν κ μαθητες που δεν εχουν χρηματα για εργασιες!πρεπει να αντιδρασουμε.πρεπει να αντισταθουμε γιατι δεν υπαρχει αλλιως μελλον!!!!!!!

 • athina Says:

  Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Ανήκω στη δεύτερη γενιά που θα περάσει από αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα… Αντί να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν τα παιδιά, τους προσθέτουν περισσότερα διαβάσματα και άγχη. Κι εμείς γιατί πρέπει να το ανεχτούμε; Εγώ, που είμαι ανήλικη, δεν τους ψήφισα. Γιατί να καθορίζουν τότε το μέλλον μου; Δυστυχώς, η μόνη ελπίδα που βλέπω εγώ είναι να φύγω στο εξωτερικό. Και οι περισσότεροι αυτό θα κάνουν, δηλαδή. Θα καθίσουν εδώ για να γίνουν τα πειραματόζωά σας σε ένα σύστημα που είναι καταδικασμένο σε αποτυχία; Όσο πάνε τα πράγματα αντί να βελτιώνονται, χειροτερεύουν….Κι εδώ είναι που πρέπει να αντισταθούμε εμείς…

 • ανωνυμος Says:

  καλημερα….υπαρχει ενα θεμα στο οποιο δεν μπορεσα να δωσω απαντησει ακομη.
  1)αν ενας μαθητης ο οποιος δινει εξετασεις το 2013 συμφωνα με το (παλιο συστημα)και δεν πετυχαινει στην σχολη που επιθυμει,και αποφασιζει να ξαναδωσει παννελαδικες την επομενη χρονια (2014) τη εξετασεις θα δωσει.
  i.εξετασεις με το παλιο συστημα;
  ii.εξετασεις με το καινουργιο (2014 ξεκιναει το καινουργιο εκπαιδευτικο συστημα);.(ομως το καινουργιο συστημα εχει διαφορετικα μαθηματα αρα θεωριτηκα ειναι αδυνατον να μπορεσει να δωσει )

 • vaggelis84 Says:

  Δεν υπάρχει μεταβατικό στάδιο.
  Το 2014 ΟΛΟΙ με το καινούργιο σύστημα το οποίο δεν θα διαφέρει εντυπωσιακά από το προηγούμενο, κάτι σαν τις δέσμες…Φυσικά εκτός απροόπτου π.χ αν αλλάξει γνώμη ο/η υπουργός, αν αλλάξει ο ίδιος ο υπουργός, αν αλλάξει η κυβέρνηση, αν βαρέσουμε «κανόνι» κ.ο.κ

  Για το «νέο» σύστημα πάρε μια ιδέα από εδώ:
  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_08/07/2011_448496

 • Net Says:

  Ειλικρίνα πιστεύετε πως το προτεινόμενο σύστημα θα είναι αποδοτικό ? Κατά την γνώμη μου θα είναι το πιο άθλιο σύστημα που έχει ύπαρξει ποτέ. Υπερβολική κούραση από την μεριά των μαθητών και στην πραγματικότητα κανένα ουσιώδες αποτέλεσμα. Πρέπει να αντιδράσουμε, πρέπει να κάνουμε τα πάντα να το αλλάξουμε. Αφορά το μέλλον μας, την παίδεια μας.

 • start Says:

  Αγαπητέ «ανωνυμος»,
  απ’ όσο γνωρίζω, όσοι αποφασίζουν να δώσουν ώς απόφοιτοι, θα έχουν δυο χρόνια (δηλ. μεχρι το 2015) για να δώσουν με το παλιό. Μετά υποχρεούνται να δώσουν με το καινουριο.

Αφήστε ένα σχόλιο